GGZ Eindhoven en BPI Services B.V. tekenen overeenkomst voor een langdurige samenwerking rondom ontwikkeling en exploitatie van zelfscore- en risicotaxatie-platform.

Reeuwijk, 11 december 2018

De samenwerking ontstond eind 2015 toen BPI Services B.V. de aanbesteding won voor het ontwikkelen van het zelfscoreplatform van GGzE / De Woenselse Poort (met cofinanciering van KFZ).

Met de zelfscore app kunnen cliënten hun sterke en zwakke punten onderzoeken en de eigen behandelvoortgang op deze punten volgen. Deze app, die in eerste instantie ontwikkeld werd voor forensische psychiatrische cliënten, is ontwikkeld naar een idee van en in nauwe samenwerking met Paul Ter Horst (senior wetenschappelijk onderzoeker De Woenselse Poort). De app is geïnspireerd op de risicotaxatie-instrumenten HKT-R en HCR-V3.

Met dank aan het Europese Innovatieprogramma CrossCare, is in de afgelopen 2 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een breed platform, waarin diverse vragenlijsten voor zowel client als behandelaar kunnen worden ingevuld. Van zelfscore tot aan complete risicotaxatie met integratie in het Elektronisch Patiëntendossier.


“Het platform is breed inzetbaar in de Forensische en Reguliere GGZ en toepasbaar voor verschillende doelgroepen. Wij zijn er trots op dit straks samen met partner BPI Services B.V. aan de markt te kunnen aanbieden” aldus Joep Verbugt, Voorzitter RvB van GGzE.

“Door deze overeenkomst met partner GGzE, laten wij als BPI Services B.V. zien dat wij staan voor innovatie en het leveren van kwalitatieve oplossingen die voldoen aan technische beveiligingseisen in de markt“ aldus Arjen Baan, Directeur BPI Services B.V.

Meer informatie: Contactpersoon BPI Services B.V.: Jasper Peterse - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Contactpersoon GGzE: Freena Eijffinger - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

24 september 2018, Reeuwijk, Nederland

De Koninklijke Marechaussee en BPI Services B.V. hebben het contract getekend voor de levering van 1100 iMatch Mobile Capture Devices en 4000 software licenties. De iMatch is een lichtgewicht, snel en betrouwbaar identificatie en verificatie apparaat voor mobiel politiewerk en grenscontrole.

“Wij zijn verheugd dat wij de Mobile Capture Devices voor de Koninklijke Marechaussee gaan leveren. Dit contract is een belangrijke volgende stap in onze strategie om mobiele identificatie oplossingen te leveren die voldoen aan de strenge technische en beveiligingseisen van professionals bij de Grensbewaking en Politie.”, aldus Arjen Baan, directeur van BPI.

BPIBPI

De GridLer iMatch is een state-of-the-art Mobile Capture Device met geïntegreerde technologieën zoals een PIV-gecertificeerde vingerafdrukscanner, een contact smartcardlezer en een NFC e-MRTD lezer. Het opladen kan draadloos of met mini-USB worden gedaan. De iMatch maakt verbinding met een smartphone naar keuze met een veilige Bluetooth Low Energy verbinding die uniek is in de markt.

Neem contact met ons op voor meer informatie. U kunt ook kijken op https://imatch.gridler.com/26 september 2018, Reeuwijk, Nederland

BPI

Op de locatie Kemnade in Groesbeek zijn de zorgappartementen voor Topcare cliënten officieel en feestelijk geopend. De zorgappartementen beschikken over een woonkamer, slaapkamer, badkamer, entree en een tuin.

De zorgappartementen zijn speciaal ontworpen voor cliënten die gedurende de dag 1-op-1 begeleiding nodig hebben om uiteenlopende redenen, escalatie ligt dan ook op de loer. In het uiterste geval is afzonderen, ter bescherming van de cliënt en de omgeving, onvermijdelijk. De slaapkamers voldoen dan ook aan de gestelde eisen vanuit de veldnorm insluitingen. Mocht afzonderen het laatste redmiddel zijn dan kan de slaapkamer dienen als afzonderingsruimte.

Indien afzonderen niet voorkomen kan worden, dan is het de doelstelling dit zo kort mogelijk en zo humaan mogelijk te doen. Pluryn maakt om dit te realiseren onder andere gebruik van de molestbestendige touchscreen systemen van BPI Services. Hiermee krijgen cliënten meer eigen regie hetgeen hun herstel bevorderd. Prikkels kunnen per patiënt en per moment gestuurd worden om zo snel mogelijk weer in contact te komen met de cliënt.

BPI

Daarnaast biedt de touchscreen oplossing ook afleiding en ondersteuning middels de volgende functionaliteiten:
- Muziek;
- Films & video;
- Afbeeldingen & boeken;
- Tv & Radio;
- Spellen;
- Tekenen & schrijven;
- Aansturen van domotica;
- Dagprogramma;
- Beeld-spraakverbinding.


Pluryn gebruikt het touchscreen systeem al succesvol op de locatie Kemnande en Jan Pieter Heije in Oosterbeek. Door de bewezen toegevoegde waarde in de praktijk en de plezierige en professionele samenwerking heeft Pluryn voor BPI Services gekozen om de zorgappartementen te voorzien van de touchscreen systemen.

GGzE en BPI samen verder in CrossCare project ZAPP

Met de zelfscore app brengen GGzE en BPI gezamenlijk een nieuwe instrument naar de markt voor toepassing binnen de reguliere GGZ, forensische GGZ, detentie werkveld en verslavingszorg. Het instrument stelt cliënten in staat om hun eigen beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen, het resultaat te visualiseren in een eenvoudig plaatje dat meteen overzicht op de eigen situatie biedt en per risicogebied het behandel- en psycho-educatie aanbod inzichtelijk te maken. Dit instrument is oorspronkelijk met financiële ondersteuning van het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en in samenwerking met Forensisch Psychiatrisch Centrum de Pompestichting ontwikkeld voor de forensische psychiatrie om cliënten de beschikking te geven over hun eigen taxatie instrument dat hen in staat stelt samen met hun behandelend team mede richting te geven aan hun behandel- en resocialisatieplan. De zelfscore app vormt een basistool voor de cliënt om in samenspraak met de hulpverlener(s) of belangrijke ander gericht aan de slag te gaan, doelen te stellen en meters te maken vanuit een positieve basis.


Dit instrument is ontwikkeld in co-creatie met een groep cliënten en eerste kwalitatieve resultaten hebben laten zien dat het instrument bijdraagt aan het vergroten van zelfinzicht, behandelmotivatie en eigen regie. Naast de app voor cliënten wordt door BPI momenteel ook een behandelaren versie ontwikkeld die communiceert met het Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit is tijdbesparend ten opzichte van de huidige manier van werken en bovenal gericht op het faciliteren van de dialoog met cliënten over overeenkomsten en verschillen in scores. Hiermee leggen we de basis voor effectievere behandeling. Waar de app voor het forensische werkveld vooral steunt op het risicotaxatie instrument zal dit in de reguliere zorg vooral gericht zijn op levensgebieden of de cirkel van welbevinden, zodat het op termijn ook geschikt wordt voor zelfhulp.

Binnen de kaders van dit CrossCare project zullen wij dit instrument geschikt maken voor bredere toepassing binnen de reguliere GGZ, detentie en verslavingszorg in Nederland en België. Daarnaast zullen wij de implementatie van de zelfscore app binnen de forensische psychiatrie in Nederland en België versnellen door een implementatiedienst te ontwikkelen met ondersteunende backoffice die het gemakkelijker moet maken voor instellingen om het instrument onderdeel te maken van hun zorgproces. Voor beide doelen werken wij samen met de proeftuinen uit het CrossCare project: Lifelabs in Nederland en LiCaLab in België. Deze proeftuinen ondersteunen bij het vinden van instellingen in de reguliere GGZ, verslavingszorg, detentie werkveld en forensische zorg waarmee co-creatie sessies met cliënten en behandelaren worden georganiseerd die inzicht moeten geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen voor dit instrument. Vervolgens zullen wij de zelfscore app verder “op maat” ontwikkelen voor iedere doelgroep en middels in eerste instantie een alfa test en in een latere fase een gesloten beta test binnen dezelfde instellingen en met ondersteuning vanuit de proeftuinen verder optimaliseren en valideren. De methodiek van samenwerken is agile waarbij we steeds dezelfde fases zullen doorlopen samen met de proeftuinen richting optimalisatie. De bestaande app zal de basis vormen voor de nieuwere versies. Gedurende het hele project zal de ontwikkeling een belangrijke rol spelen maar ook de daadwerkelijke implementatie van de app op de werkvloer.

De uiteindelijke doelstelling van het project is dat de zelfscore app ingezet wordt als centrale tool in het herstel cq. de behandeling van cliënten binnen de forensische en de reguliere zorg om cliënten meer regie over hun eigen hersteltraject te geven. Dit zet mensen in hun kracht, bevordert de positieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Mensen laten zien zelf de regie te pakken en doorbreken daarmee het beeld dat zij niet in staat zijn om zelf de regie te nemen over bepaalde zaken. Door een beroep te doen op gezonde eigenschappen van cliënten laat je de dominantie van ziekte gebalanceerd op de achtergrond verdwijnen. Dit doorbreekt tegelijk de negatieve beeldvorming, stigma en zelfstigma en laat mens en omgeving ervaren dat mensen veel meer zijn dan een psychiatrische aandoening. Het resultaat bestaat uit met de verschillende doelgroepen gevalideerde afgeleide versies van de zelfscore app die wij in een vervolgfase samen met expert partner GGzE naar de markt zullen brengen. Het daarvoor meest geschikte business model en marktbenadering plan voor zowel de Nederlandse als de Belgische markt wordt eveneens binnen de kaders van dit project verder onderzocht en gevalideerd aan de hand van co-creatie sessies met stakeholders binnen de beide proeftuinen.


Deelnemende proeftuinen: Slimmer Leven 2020, LiCalab crosscare

Veiligheid innovatie competitie Op vrijdag 1 december was de finale van de Veiligheid Innovatie Competitie 2017. In het Nationaal Militair Museum in Soest gaven de vijf finalisten een pitch. De jury koos unaniem voor het innovatieve idee van BPI Services: met sensoren het waarnemingsvermogen van gevangenispersoneel vergroten om zo zelfdoding en zelfmutilatie in de cel terug te dringen. BPI Services ontvangt 200.000 euro om dit idee te realiseren. De competitie is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

Het 3Detect instrument kan automatisch waarnemen waar de gedetineerde zich in de cel begeeft en hoe er bewogen wordt. Bij risicovol gedrag, slaat het systeem alarm. 3Detect zet de beelden die het ontvangt automatisch om in een 3D silhouet-analyse. Hierdoor blijft de privacy gewaarborgd.

Video 3Detect

Arjen Baan, directeur van BPI Services, zegt: “Het is fantastisch dat we deze competitie gewonnen hebben. We zien dit als een unieke kans voor de ontwikkeling van een nieuw product om de veiligheid in detentie te verhogen. We kijken ernaar uit om met de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de slag te gaan. ” Fysieke veiligheid vergroten De jury van de VIC 2017 kijkt ook tevreden terug op de finaledag. De fysieke veiligheid voor de mens scoorde als thema bij alle finalisten hoog. Het ging veelal om het redden van mensenlevens of het voorkomen van menselijk leed. Zo ook bij de winnaar van de competitie: BPI Services. But Klaasen, juryvoorzitter en hoofd JenV Innovatieteam, zegt hierover: “BPI Services heeft een mooie innovatie, waarbij nieuwe technologie ingezet gaat worden om de fysieke veiligheid van personen in detentie te vergroten. Het projectplan was goed uitgewerkt en heeft draagvlak bij de diensten waarmee BPI Services gaat samenwerken.”

Afgelopen maand heeft de Heldringstichting, een particulier behandelcentrum voor kinderen en jongeren met gedragsstoornissen, het gerenoveerde gebouw Pella in Zetten in gebruik genomen. Voor de Extra Beveiligde Kamer heeft BPI een touchscreen conform veldnorm insluitingen geleverd en geïnstalleerd.

Met het touchscreen krijgt de patiënt meer zelfregie en dit draagt ertoe bij dwang en drang te voorkomen en de opnameduur in afzonderingsruimten te verkorten. De hoeveelheid prikkels kan middels de beheersoftware per patiënt en per situatie gereguleerd worden.


Klik hier voor meer informatie over het touchscreen


GGZ Eindhoven heeft de aanmeldzuilen van BPI nu zo’n 1,5 jaar in gebruik op locatie De Grijze Generaal. De aanmeldzuilen maken onderdeel uit van het totaalconcept ‘gastvrije ontvangst’ en zorgen er voor dat bezoekers zelfstandig, sneller en gemakkelijker hun weg kunnen vinden naar de afspraak. Medewerkers en cliënten merken de voordelen van het concept en zijn enthousiast over de eenvoudigheid en snelheid van de aanmeldzuilen. Voor het kleine gedeelte van de cliënten die niet goed overweg kan met technologie staat een gastheer of gastvrouw klaar om begeleiding te bieden.

Het aanmeldsysteem beschikt over functionaliteiten voor het inscannen en valideren van identiteitsdocumenten, het ophalen van afspraakgegevens, het versturen van aanmeldberichten en het uitprinten van tickets. Het systeem bij GGZ Eindhoven maakt gebruik van een koppeling met de Cloverleaf communicatieserver, waardoor gegevensuitwisseling en diverse controles mogelijk zijn met de informatiesystemen SBV-Z, Vecozo en User. Bekijk onderstaande video van GGZE voor een impressie van het concept ‘gastvrije ontvangst’.

De administratieve handelingen zijn met het concept ‘gastvrije ontvangst’ voor een groot deel geautomatiseerd waardoor er meer tijd is voor mensgerichte zorg. Nu het concept zich heeft bewezen gaat GGZE dit concept ook doorvoeren op andere locaties, waarbij BPI de aanmeldsystemen gaat leveren.

Meer weten over de aanmeldsystemen van BPI? Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek brengen wij graag de mogelijkheden voor uw organisatie in kaart. Stuur ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw verzoek of bel ons op 0182-346088.

Download de folder


Een Nederlandse forensische kliniek heeft onlangs acht touchscreens afgenomen voor gebruik in de gerenoveerde extra beveiligde kamers.

Naast de standaardfunctionaliteiten conform de veldnorm insluitingen is ervoor gekozen om de functies beeld- spraakverbinding, televisie en radio toe te voegen. Daarnaast zijn softwarematige bedienknoppen op het scherm beschikbaar voor de aansturing van verlichting, zonwering, klimaat en geurtherapie.

De geurtherapie bestaat uit een viertal verschillende geuren met ieder een bijpassende rustgevende video en gekleurde verlichting.

Klik hier voor meer informatie over het touchscreen


ID Scan 4.0 biedt de nieuwste technologie voor het vastleggen en controleren van internationale reis- en identiteitsdocumenten. ID Scan 4.0 is de opvolger van ID Manager 3.1 en bevat naast betrouwbare echtheidscontrole ook een veelvoud van nieuwe functionaliteit. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om meerdere informatie- en processtromen af te handelen op basis van doelbinding.

Hierdoor is het product uitermate geschikt voor de branche transport en logistiek waar men te maken heeft met hoog beveiligde locaties en diverse doelgroepen zoals bezoekers, chauffeurs, medewerkers en uitzendkrachten.

Vanuit ID Scan 4.0 worden de registratieprocessen van diverse doelgroepen ondersteund waarbij per proces de benodigde invoer kan worden bepaald, connectoren kunnen worden toegevoegd en randapparatuur zoals scanners en (ticket)printers kan worden aangesloten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Elk jaar wordt BPI onderworpen aan een externe audit. Hierbij wordt gecontroleerd of BPI conform de certificeringen ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 werkt.

De conclusie van de auditor is dat BPI haar processen omtrent informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement uitstekend op orde heeft. De drie certificeringen blijven dan ook onverkort van kracht.

De certificering is van toepassing op alle processen van BPI, zoals HR, bedrijfsvoering, sales, productontwikkeling en dienstverlening. Het behalen van de certificaten onderstreept dat BPI Services B.V. grote waarde hecht aan betrouwbare processen en continu bezig is met kwaliteitsverbetering.


Drie Nederlandse winkels hebben in de maand september de verkoop van tabaksartikelen moeten staken. Reden is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) daar het afgelopen jaar herhaaldelijk heeft geconstateerd dat tabak werd verkocht aan personen onder de 18 jaar.

Het gaat om winkels in Rotterdam, Amsterdam en Aalsmeer, die door de NVWA verder niet bij naam worden genoemd. Eerder dit jaar is ook al de tabaksverkoop bij drie andere detaillisten stilgelegd.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs extra budget beschikbaar gesteld aan de NVWA om de controles in het lopende jaar te intensiveren. Daardoor kunnen in 2015 nog 1200 extra controles worden uitgevoerd, bovenop de 2500 gebruikelijke controles op de naleving van de leeftijdsgrens.

(Bron: Financieel Dagblad - 21 september 2015)

BPI Services heeft vorig jaar het product leeftijdsverificatie- en herkenning op basis van het gezicht gelanceerd. Na een intensieve periode van ontwikkelen en testen hebben wij een uniek product op de markt gebracht voor het snel en efficiënt verifiëren van de leeftijd van klanten. Hierdoor kunnen klanten zich bij het aanschaffen van leeftijdsgebonden producten legitimeren op vertoon van het gezicht en ziet de kassière in één oogopslag of de desbetreffende klant voldoet aan de minimale leeftijdsgrens.

Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Ook kunt u contact met ons opnemen via 0182-346088. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden!


Op dit moment maken 17 instellingen binnen de GGZ en de Dienst Justitiële Inrichtingen gebruik van de touchscreen oplossing van BPI. Met name het laatste jaar is er een sterke groei geweest van gebruikers en dit is niet voor niks!

Psychologen en ervaringsdeskundigen zien in de praktijk significante verbeteringen bij insluiting met de touchscreen oplossing. Door het teruggeven van de eigen regie aan de patiënt wordt de patiënt gestimuleerd om actief betrokken te blijven wat er in de directe omgeving gebeurt. Door er controle op uit te kunnen oefenen wordt de patiënt rustiger en meer zelfverzekerd. Hierdoor neemt ook het agressieniveau af en worden conflicten met medewerkers of zelfverwonding verminderd. Uiteindelijk heeft dit invloed op de duur van de opname in een HIC of EBK.

Dit maakt dat BPI in gesprek is met nieuwe GGZ instellingen voor de integratie van de touchscreen oplossing en dat bestaande gebruikers de oplossing ook op andere locaties gaan inzetten mede om aan de veldnorm insluitingen te willen voldoen.

Vanaf 15 mei 2013 mogen er in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) namelijk geen nieuwe separeer- en afzonderingskamers meer bijkomen. GGZ-patiënten mogen alleen nog worden ingesloten in een extra beveiligde kamer in combinatie met intensieve zorg. Dat staat in een nieuwe veldnorm over insluiting. Een touchscreen in zo’n kamer maakt hier onderdeel van uit.

De volgende instellingen maken succesvol gebruik van de oplossing:
 • GGZ Drenthe
 • De Forensische Zorgspecialisten
 • Arkin
 • Mediant
 • Amarant
 • Mondriaan GGZ
 • GGZ Eindhoven
 • GGZ Delfland
 • GGZ Bouman / Antes Groep
 • GGNet
 • GGZ Centraal
 • GGZ Oost Brabant
 • GGZ Dimence
 • GGZ Oost Brabant
 • DC Rotterdam
 • PI Vught
 • DJI Innovatielab

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u terecht op de touchscreenpagina.

Ook kunt u contact met ons opnemen via 0182-346088. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden!

BPI Services B.V. is vanaf heden ook officieel NEN 7510 gecertificeerd. De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Aangezien BPI diverse klanten heeft in de zorg, heeft zij zich naast ISO 27001 (Informatiebeveiliging) en ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) ook laten certificeren voor NEN 7510

BPI Services levert diverse oplossingen aan ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en zorg- en verpleeghuizen waarbij veelal persoonsgegevens op een vertrouwelijke wijze dienen te worden verwerkt.

Een greep uit onze zorgoplossingen:
 • Veilige toegang, cashless betalen en voorzieningenbeheer met koppeling op personeels-, toegangscontrole-, en kassasysteem;
 • Touchscreen voor in de EBK / HIC / ISO / Cliëntkamer;
 • Aanmeldzuilen voor gastvrije ontvangst;
 • Patiëntregistratie en paspoortscan met koppeling naar het ZIS;
 • Gepersonaliseerde passen en smartcard uitgifte.

Klik hier om meer informatie aan te vragen of bel ons op 0182-346088.

BPI Services B.V. is per 1 mei 2015 officieel ISO 27001 én ISO 9001 gecertificeerd.

ISO/IEC 27001, onderdeel van de ISO/IEC 27000-serie, is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Dit managementsysteem voor informatiebeveiliging waarborgt dat de vertrouwelijke gegevens die door BPI worden beheerd daadwerkelijk vertrouwelijk blijven. ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement en het continu verbeteren van de organisatie.

De certificering is van toepassing op alle processen van BPI, zoals HR, bedrijfsvoering, sales, productontwikkeling en dienstverlening. Het behalen van de certificaten onderstreept nogmaals dat BPI Services B.V. grote waarde hecht aan betrouwbare processen en continu bezig is met kwaliteitsverbetering.

Bart en Geert zijn volgens De Nationale Tweelingtest (SBS 6) de meest identieke tweeling van Nederland. Bij de test met onze gezichtsscansoftware “CI Face” hadden zij, naast twee andere tweelingen, een topscore van 100%!

Aan de test deden zo'n 150 tweelingen mee. Bij de gezichtsscan werden 66 gezichtskenmerkpunten met elkaar vergeleken.

Inmiddels zijn de touchscreens voor in de EBK of HIC bij zo’n 11 instellingen toegepast. Begin dit jaar hebben ook Amarant, Idris, GGZ Eindhoven, GGNet en Mondriaan BPI de opdracht gegeven voor de levering en implementatie van touchscreens.

De functionaliteiten sluiten naadloos aan bij de veldnorm insluitingen, die van toepassing is op bestaande en nieuwe HIC en EBK ruimten. Daarnaast beschikt BPI over een eigen software- en ontwikkelteam en service engineers voor landelijke service en support.

Deze combinatie maakt, dat BPI oplossingen op maat kan aanbieden en adequaat kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen.

Bekijk de touchscreenvideo of neem direct contact met ons op via 0182-346088.

Wij vertellen u graag over de mogelijkheden!

Binnenkort barst de strijd los tussen zo’n tweehonderd eeneiige tweelingen in De Nationale Tweelingtest. In zes afleveringen wordt duidelijk wie de ultieme tweeling van Nederland is. Kim-Lian van der Meij en Kees Tol presenteren het programma en zorgen voor professionele ondersteuning tijdens fysieke en psychische testen.

BPI Services heeft meegewerkt aan één van de testen middels de inzet van het product CI Face. Deze gezichtsherkenningssoftware is gebruikt om de gezichten van de eeneiige tweelingen te vergelijken.

Scoren de tweelingen bijna altijd 100%? Of zijn er toch nog verschillen?

U kunt het zien vanaf maandag 9 maart om 20.30 uur op SBS6

BPI Services heeft op 13 oktober 2014 het product leeftijdsverificatie- en herkenning op basis van het gezicht gepresenteerd aan de media. Na een intensieve periode van ontwikkelen en testen presenteren wij een unieke methode voor het snel en efficiënt verifiëren van de leeftijd van klanten.

Hierdoor kunnen klanten zich bij het aanschaffen van leeftijdsgebonden producten legitimeren op vertoon van het gezicht en ziet de kassière in één oogopslag of de desbetreffende klant voldoet aan de minimale leeftijdsgrens.

Klik hier om meer informatie aan te vragen

GGZ Centraal heeft een extra beveiligde kamer (EBK) gerealiseerd die aan de eisen van de veldnorm insluitingen voldoet. GGZ Centraal heeft in dit kader gekozen voor een 32 inch inbouw touchscreen van BPI.

Het inbouw touchscreen is volledig vlak ingebouwd zonder schroeven of scherpe randen en is bovendien hufterproof.

De oplossing omvat diverse functionaliteiten, zoals muziek, radio, spel, klok, agenda, sfeer, film, tekenen, schrijven en informatie.

Naast bovenstaande functies biedt BPI ook de mogelijkheid om televisie en beeld-spraakverbinding als functionaliteit toe te voegen.

Klik hier voor de touchscreen video en meer informatie

BPI heeft een kiosk geleverd voor een onbemand datacentrum. De kiosk wordt ingezet voor het controleren van identiteitsbewijzen en het uitgeven van toegangspassen.

Het systeem bestaat enerzijds uit een kiosk voorzien van een touchscreen, carddispenser, webcam en documentscanner en anderzijds uit een applicatie waarmee de medewerkers van het CCC (customer care center) op afstand de gescande gegevens kunnen controleren en een beeld/spraak verbinding tot stand kunnen brengen voor begeleiding en ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0182-346088 of via ons contactformulier.

Het Ministerie van OCW heeft een contract met BPI Services B.V. gesloten inzake het project Rijkspas.

De opdracht omvat de levering en implementatie van de CI ID Management oplossing voor de aanvraag en uitgifte van smartcards voor toegang tot diverse Rijksgebouwen. De oplossing bestaat uit beveiligde (mobiele) pc’s met ID scanners en bijbehorende ID Manager software.

De levering omvat één mobiele variant voor bulkaanvragen op diverse locaties en drie vaste opstellingen voor de instellingen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief en de Inspectie van het Onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over project Rijkspas

Op 5 juni 2014 wordt er door GGZ+ en Stichting HIC een HIC symposium georganiseerd. Het symposium wordt gehouden in cursus- en vergadercentrum Domstad, in Utrecht. Het programma is gericht op ervaringen met de High Intensive Care ruimten in de praktijk en innovaties die leiden tot een kortere opnameduur, minder beperkingen en meer tevredenheid. Klik hier voor het volledige programma of aanmelding.

De touchscreen oplossing welke BPI heeft ontwikkeld sluit naadloos aan bij de nieuwe veldnorm insluitingen, die van toepassing is op bestaande en nieuwe HIC en EBK ruimten.

BPI is gedurende het symposium aanwezig met een stand naast de plenaire zaal in ruimte 0.53, tegenover de algemene ingang. Wij nodigen u dan ook van harte uit om onze touchscreen oplossing te bekijken. Ook informeren wij u graag over de nieuwe functionaliteiten die zijn ontwikkeld en de projecten die afgelopen periode zijn gerealiseerd.

Klik hier voor de touchscreen video en meer informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent van der Greef per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 0182-346 088.

dé EBK Specialist

De interactieve touchscreens, speciaal ontwikkeld voor EBK ruimten in de Geestelijke Gezondheidszorg, zijn in gebruik genomen door GGZ Delfland.

De CI Touch oplossing omvat diverse basis functionaliteiten, zoals muziek, spel, sfeer, film, tekenen, schrijven en informatie. Daarnaast kan de patiënt via het touchscreen de zonwering, verlichting, verwarming en geurmachine bedienen.

De geurmachine beschikt over vier verschillende geuren, die in combinatie met verschillende sfeervideo’s gekozen kunnen worden. De omgevingsverlichting past zich hier automatisch op aan.

Klik hier voor meer informatie.

dé EBK Specialist

De Hogeschool voor Fysiotherapie Thim van der Laan heeft gekozen voor het Studenten Meld Systeem (CI SMS) van BPI. Met het Studenten Meld Systeem worden de processen die verband houden met de registratie van aanwezigheid, afwezigheid en te laat komen geoptimaliseerd.

De student zal zichzelf present melden op basis van de studentenkaart, voorzien van een RFID chip. Bij het binnengaan van de school checkt de student in, bij het weggaan checkt de student weer uit. Afwijkingen in het verplichte meldproces, zullen ertoe leiden dat bijvoorbeeld ongeoorloofde afwezigheid, automatisch en tijdig wordt herkend.

Het systeem wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Bouman GGZ is bezig met het realiseren van gedeeltelijke nieuwbouw aan de Prins Constantijnweg in Rotterdam. In het nieuwbouwproject zijn twee Extra Beveiligde Kamers opgenomen waarvoor BPI twee inbouw touchscreens ontwerpt, realiseert, installeert en in werking stelt.

De oplossing omvat diverse basis functionaliteiten, zoals muziek, spel, sfeer, film, tekenen, schrijven en informatie.

Aanvullend wordt de aansturing van verlichting, verwarming, zonwering, radio en toiletflush via het touchscreen mogelijk gemaakt. Ook wordt er een beeld- spraakverbinding met de zorgpost ingericht.

Klik hier voor meer informatie.

dé EBK Specialist

De open dag bij het Rijks Innovatie Lab in het kader van het Weekend van de Wetenschap was een groot succes. BPI heeft tijdens dit weekend de Snuffeldeur gepresenteerd. Er was grote belangstelling bij bezoekers en media. Beluister hieronder het radio interview met NOS Journaal.

Klik hier om meer informatie aan te vragen

Product: Orthos detect PIL-M06

Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 5 en 6 oktober is er in het Rijksinnovatielab een open dag geweest. Daar konden bezoekers kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie en beveiliging bij de Rijksoverheid

BPI presenteerde tijdens dit weekend de Snuffeldeur. De Snuffeldeur kan detecteren of iemand drugs of explosieven bij zich draagt. Door middel van een airflow systeem vindt een snelle en uitgebreide luchtanalyse plaats. Vervolgens kan wel of geen toegang worden verleend tot de te bezoeken ruimte.

U kunt de snuffeldeur nog steeds zien én ervaren in het Rijksinnovatielab!

Klik hier om een afspraak te maken of meer informatie te ontvangen

Product: Orthos detect PIL-M06

Recentelijk is de aanwezigheid van een touchscreen in een Extra Beveiligde Kamer (EBK) door de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgenomen in de veldnorm insluitingen voor GGZ instellingen.

Door het frequent aanbieden van contactmomenten met personeel in combinatie met audio- en videocommunicatie via een touchscreen kan aan de nieuwe veldnorm worden voldaan.

BPI heeft in samenwerking met psychologen uit het werkveld een touchscreen oplossing ontwikkeld, welke zich inmiddels bij verschillende instellingen in de praktijk heeft bewezen.

Klik hier voor meer informatie

dé EBK Specialist

BPI Services heeft de Managed Card Service uitgebreid naar aanleiding van de toegenomen vraag naar het extern personaliseren van smartcards, het beheren van voorzieningen en het toewijzen van toegangsrechten. Er zijn extra werkplekken ingericht, met toegang tot de CI Provisioning databases en koppelingen naar bekende HRM- en toegangscontrolesystemen. De kaarten worden vervolgens aangetekend naar de klant verstuurd en door de klant zelf geactiveerd bij aankomst middels remote toegang tot de CI Provisioning database.

Klik hier om informatie aan te vragen


Het Deventer Ziekenhuis en BPI Services B.V. hebben een contract gesloten voor de levering en implementatie van het patiëntregistratie systeem CI Balie, voor de registratie van patiënten en de personalisatie en uitgifte van patiëntpassen. Deze oplossing omvat CI Balie software, ID scanners, kaartprinters en webcams.

Klik hier voor meer informatie


Pieter van Foreest en BPI Services hebben een contract gesloten voor de levering en implementatie van een ID Management oplossing voor de personalisatie en uitgifte van nieuwe personeelspassen. De pas ondersteunt de identificatie aan de deur en wordt ingezet voor de fysieke toegang. In een later stadium krijgen bewoners en vrijwilligers ook een pas en gaat deze meer functies ondersteunen, zoals cashless betalen en follow me printing.

Klik hier voor meer informatie


BPI is gestart met de ontwikkeling van een interactief touchscreen voor separeerruimten. De cliënt kan middels het touchscreen zelf het licht, de muziek, sfeer en temperatuur beïnvloeden. Ook biedt het systeem ontspannende spellen en tekenprogramma’s. Deze maatregel moet bijdragen aan een sneller herstel van cliënten in crisis.

Klik hier als u meer informatie wilt ontvangen

dé EBK Specialist

Het interactieve touchscreen, speciaal ontwikkeld voor separeerruimten, is in gebruik genomen door Dienst Justitiële Inrichtingen. De cliënt kan middels het touchscreen zelf de muziek en sfeer beïnvloeden. Daarnaast biedt het systeem diverse films, spellen en schrijf- en tekenprogramma’s. Het systeem is ook geschikt voor de aansturing van diverse domotica-oplossingen. Wat voorheen een kaal aandoende afzonderingsruimte was, wordt zo een omgeving waar cliënten die in een ernstige crisis zijn sneller tot rust komen.

Klik hier voor meer informatie

Op 28 januari 2014 vond de 6e editie van het Festival Forensische Zorg plaats. Tijdens deze dag waren er verschillende workshops, colleges en debatten georganiseerd voor en door forensische zorgspecialisten.

De psychologen van PI Vught hebben in samenwerking met BPI een presentatie en demo verzorgd waarbij is ingegaan op de schadelijke effecten van isolatie en de wijze waarop deze kunnen worden tegengegaan. In het bijzonder is daarbij aandacht besteed aan de eerste positieve ervaringen met het multifunctioneel touchscreen in de isoleercel.

Op dit moment is het onderzoek naar het effect van het multifunctioneel touchscreen van BPI nog gaande. Indien u na afronding de onderzoeksresultaten wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen door contact op te nemen via het contactformulier.

dé EBK Specialist

Speciaal voor zorginstellingen organiseren BPI Services & Andarr op donderdag 28 maart 2013 een netwerkbijeenkomst rondom ICT & Domotica in de zorg. In de (zorg)markt vinden veel ontwikkelingen en projecten plaats op het gebied van domotica. De achterliggende gedachte hierbij is dat domotica in een aantal opzichten kan ondersteunen om zorgprocessen efficiënter en effectiever in te richten en het leven van cliënten te veraangenamen. De kennissessie brengt u in een vogelvlucht op de hoogte van de huidige stand van zaken. Laat u inspireren door de verhalen van bevlogen sprekers!

Meer informatie over deze kennissessie treft u aan in deze leaflet


Stichting Aafje en BPI Services B.V. hebben een contract gesloten voor de levering en implementatie van een ID Management systeem voor de personalisatie en uitgifte van nieuwe personeelspassen. De pas ondersteunt de identificatie aan de deur bij cliënten en zal op termijn ingezet worden voor de fysieke toegang en cashless betalen.

Klik hier voor meer informatie

Het Medisch Spectrum Twente en BPI Services B.V. hebben een contract gesloten voor de levering en implementatie van een centrale scanoplossing voor het digitaliseren van papieren dossiers. De oplossing maakt onderdeel uit van het project Digitale Status Voering, dat erop gericht is patiëntgegevens altijd en overal beschikbaar te maken voor gebruikers, die daartoe geautoriseerd zijn. De door BPI opgeleverde scanstraat bestaat uit hoogvolume scanners met bijbehorende Capture Pro software en koppelingen voor het valideren van gegevens en opslaan van de dossiers.

Klik hier voor meer informatie

 

BPI is van 26 tot en met 28 november samen met partner Grabba vertegenwoordigd op de Airport Exchange beurs in het Amsterdam Rai Convention Centre. Op deze beurs presenteren wij de nieuwste security producten en diensten voor de luchtvaart, waaronder ons personendetectiesysteem. U kunt ons vinden op stand 139 in hal 10.

Klik hier voor een gratis expositiepas

Op woensdag 22 augustus heeft BPI Services B.V. het bedrijf Asset & Identity Management B.V. overgenomen. Beide bedrijven werkten al jarenlang samen en gebruikten elkaars producten op het gebied van Identity Management. De producten van AIM worden ondergebracht binnen het CI platform van BPI. Alle ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd door BPI.

Klik hier voor meer informatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een contract met BPI Services B.V. gesloten inzake het project Rijkspas. De opdracht omvat de levering en implementatie van de CI ID Management oplossing voor de aanvraag en uitgifte van smartcards. De implementatie is succesvol afgerond en de oplossing is in beheer genomen door de servicedesk.

Klik hier voor meer informatie

De Noor onder de scanner.
FOTO REPUBBLICA.IT.

Een dronken Noorse toerist is op het vliegveld Fiumicino bij Rome tussen de koffers door de bagagescanner gegaan. Hij was even op een bagageband gaan slapen, toen die in beweging werd gezet. Een medewerkster van de beveiliging sloeg alarm toen zij de Noor in foetushouding tussen de bagage zag liggen. Volgens de krant La Repubblica heeft de 36-jarige man een flinke dosis röntgenstralen meegekregen, die eigenlijk is bedoeld om bagage te controleren. Hij is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. De directie van de luchthaven laat onderzoeken hoe het incident kon gebeuren. (ANP)

Klik hier voor meer informatie over Smart Video

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en BPI Services B.V. hebben een contract gesloten voor de levering en implementatie van CI Balie. Deze oplossing ondersteunt de identificatie bij eerste inschrijving en een efficiënte patiëntenlogistiek binnen het ziekenhuis.

Klik hier voor meer informatie