Rijkspas

rijkspasHet doel van het programma Rijkspas was het ontwikkelen van een uniforme Rijkspas die onderdeel uitmaakt van een samenhangend concept voor fysieke en logische toegangscontrole binnen de Overheid. Om de authenticiteit te kunnen garanderen, dienen de persoonsgegevens op de Rijkspas exact overeen te komen met de persoonsgegevens op het identiteitsbewijs. BPI ontwikkelde in nauwe samenwerking met de eerste deelnemers aan de Rijkspas een identificatieoplossing die naadloos aansluit bij de processen voor het aanvragen en uitgeven van de Rijkspas. Inmiddels wordt deze oplossing ingezet door nagenoeg alle deelnemers aan het project Rijkspas.

Referenties:

 • Ministerie van Algemene Zaken;
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie;
 • Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid;
 • Ministerie van Veiligheid& Justitie;
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken;
 • Ministerie van Financiën;
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap;
 • Openbaar Ministerie;
 • Raad voor de Rechtspraak;
 • Dienst Uitvoering Onderwijs;
 • Dienst Regelingen;
 • Rijkswaterstaat;
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.   
Wilt u meer informatie over deze oplossing, neem contact met ons op.