Planning in de verpleging, verzorging en thuiszorg

Planners staan voor de uitdaging voortdurend de juiste planningsbeslissingen te nemen. Deze beslissingen hebben grote gevolgen voor de productiviteit, cliënttevredenheid en de werkdruk van uw medewerkers.
BPI heeft een systeem ontwikkeld voor optimale ondersteuning bij het plannen van de zorgverlening.
De planner kan op basis van de vastgelegde zorgvraag en de beschikbare personele capaciteit routes aanmaken in de applicatie. Dit gebeurt met behulp van een grafisch planbord dat op het scherm van de planner getoond wordt.

Voordelen:

  • Eenvoudig en overzichtelijk digitaal planbord
  • Dankzij hogere inzetbaarheid neemt het aantal overuren af en kunt u de inzet van externe oproepkrachten terugdringen en zo personeelskosten reduceren
  • Door een gedetailleerde planning worden cliënten correct geïnformeerd over het tijdstip waarop zij zorg kunnen verwachten
  • Het systeem biedt de planner ruimte om rekening te houden met wensen en voorkeuren van de cliënt
  • Voorkeuren en eisen van medewerkers kunnen opgenomen worden in het systeem
  • Geplande versus gerealiseerde zorg wordt inzichtelijk
  • Het systeem levert betrouwbare en bruikbare managementinformatie

Download de folder Download de folder

Wilt u meer informatie over deze oplossing, neem contact met ons op.